Valpkurs

En valpkurs kan man påbörja så snart valpen fått sin sista vaccination, vid 12 veckors ålder,och ända upp till 8 månader. Detta för att få en så bra start med sitt arbete tillsammans med sin hund, samt att redan som valp få hunden att uppskatta träning, lära sig och vilja göra det vi begär av den.

Vi har våra valpkurser i mindre grupper med max 10 valpar/kurs, då detta är ungefär den störning en valp kan ta in i den här åldern utan att bli stressad. På detta sätt lär sig hunden tidigt andra hundars sätt att kommunicera, samt testa sina egna kommunikations signaler.

Alla våra moment lärs ut med positiva, mjuka metoder som är både lätt och roligt för valpen att förstå. Det är viktigt att en hund redan från ung ålder, lätt lärs sig att förstå vad vi vill att den ska göra. Kort sagt, momenten lärs ut på det sätt som är lättast för valpen att förstå, och på ett sätt som hunden uppfattar som något positivt. ”Det ska vara kul att gå på Valpkurs”, vilket resulterar i en mycket positiv inställning för kommande arbete hos hunden.
 
Målet med kursen är att få en riktigt bra grundlydnad och att valpen lär sig att ”lära sig”. Samt att valpen får träffa andra valpar i samma ålder och på så sätt lära sig förstå andra hundars sätt att kommunicera. Vårt mål är att efter avslutad kurs ska samtliga valpar ligga utbildningsmässigt på en nivå för att kunna fortsätta med vardagslydnad