Tävlingslydnad

Här går vi in på momenten som ingår i lydnadklass 1. Vi har som mål att alla skall klara ett första pris efter avslutad kurs.

Platsliggning:
Kommando: ”Plats” eller handtecken - ”Stanna kvar” - ”Sitt
Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 m mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 20 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 2 min utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.
 
Tandvisning:
Utförande:
Momentet är obligatoriskt. Hunden skall vara kopplad. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna ppträdande. Domaren avgör om bord ska användas.

Linförighet:
Kommando: ”Fot”
Utförande:
Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

Läggande:
Kommando: ”Fot” - ”Ligg” eller handtecken - ”Sitt”
Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan
att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Inkallning:
Kommando: ”Stanna kvar” - (Hundens namn) ”Hit”
Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går ca 15 m i anvisad riktning . Innan föraren lämnar
hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.
 
Ställande:
Kommando: ”Fot” - ”Stå” eller handtecken - ”Sitt”
Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar.
Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.
 
Apport:
Kommando: ”Apport” - ”Loss”
Utförande:
Hunden i utgångsställning. Hunden skall, efter order av tävlingsledaren, på kommando av föraren gripa en apportbock av trä,
som av föraren hålls på lämpligt avstånd framför hundens nos. Hunden skall hålla apportbocken ca 5 sek. Därefter skall föraren,
efter order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

Hopp över hinder:
Kommando: ”Stanna kvar” - ”Hopp”
Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i
riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På förarens kommando skall hunden
hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd,
avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m.